NLP

Det du tänker, påverkar det du säger, och det du tänker och säger påverkar både dina egna och andras beteenden och upplevelser. Alla tankar och beteenden har en struktur, en strategi. Förändra strategin och du får nya resultat.

Varför du gör som du gör
…och varför det blir som det blir

Har du tänkt på hur idrottare berättar om sitt fokus, sin känsla, sitt bästa prestationstillstånd för att uppnå resultat?

Man behöver inte vara idrottare för att använda samma strategier. Vårt tillstånd är avgörande och vårt agerande skapar olika resultat. NLP är konsten att skapa och vara i resursfyllda tillstånd och att utveckla sin kommunikativa och beteende förmåga i olika situationer.

Att skapa framgång är inte en slump oavsett om det gäller ledarskap eller kommunikation. Alla beteenden och resultat har en strategi. Oftast är vi omedveten om dessa. När vi ändrar strategierna får vi också andra resultat. Det här är NLP:ns styrka ligger. Att du lär dig identifiera de tillstånd som skapar de strategier som inte leder till önskade resultat. Kropp och knopp är viktiga delar i utvecklingsprocessen.

NLP är en kommunikations- och resultatmodell som bygger på HUR människor som är skickliga på att skapa utveckling och förändring gör. NLP innehåller metoder, attityd, strategier och modeller inom kommunikation, problemlösning, beteendeförändringar och resultat. Utgångspunkten är att om någon annan har lyckats inom ett område så går det att ta reda på HUR och för egen del använda delar av deras sätt att nå sina resultat.

Modellerna och strategierna är värdefulla verktyg i ledarskap och kommunikation, och allt fler blir nyfikna och vill lära sig mer om hur man enkelt kan förändra och skapa resultat som ligger linje med det man vill uppnå. Utbildningar med NLP har en del teori, men tyngdpunkten ligger på de praktiska och strukturerade övningarna som öppnar upp för egna lärdomar, kunskap och insikter.

Användningsområdena är många. Vi har specialiserat oss på de modeller som hjälper ledare och kommunikatörer i sitt ledarskap.

NLP används inom många områden, bl.a. inom ledarskap, kommunikation, försäljning, relationer, idrott, coaching och utbildning.

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering och är samlingsnamnet för kraftfulla tekniker, förhållningssätt och modeller för att må och prestera ännu bättre. NLP är välkänt för många som velat utvecklas.

Neuro refererar till vår hjärna. Hur vi bearbetar vårt tankeflöde och samlar information och hur vi använder våra sinnen.

Lingvistik refererar till hur vi använder vårt språk både verbalt och genom våra tankar.

Programmering är en kombination av våra tankemönster och beteenden och påverkas av våra föreställningar, värderingar och vår identitet. De resultat vi får är följden av våra personliga program. Genom att förändra vilka program (mönster) man använder i olika situationer, kan man lättare börja uppnå det man vill.

“NLP är en disciplin där man utvecklar sin kommunikationsförmåga, sin emotionella spänst och förmåga att skapa starka och positiva relationer. Den kännetecknas av nyfikenhet, utforskande och stor portion flexibilitet.” Lotta Bengtsson

Utgångspunkten är dessa delar:
Vad är det som ska uppnås?
Hur behöver det ageras?
Vilken feedback kommer att vara nödvändig för resan mot resultatet?
Flexibilitet – tänka nytt, om det inte går som vi tänkt oss, hur gör vi då?

Utbildarna och tränarna på våra utbildningar har alla gedigna kunskaper och har tränats och gått utbildning för Shelle Rose Charvet, Robert Dilts, Richard Bandler, Michael Grinder, John Grinder, Michael Breen.

De delar inom NLP:n som riktar sig mot yrkeslivet däribland ledarskap är det som vi fokuserar på och vi skapar framgångsrika träningar och utbildningar.

Vill du veta mer?
Välkommen till våra frukostseminarium

Certifiering

Det är viktigt att du som går våra ledarskapsutbildningar med NLP har en kvalitetssäkring. Vi tillhör organisationen INLPTA som är internationellt representerad och ställer höga krav på såväl tränarna som utbildar i NLP och vilken kunskap och färdigheter deltagarna på utbildningen behöver ha för att få certifieras.

Våra certifieringsutbildningar innehåller dels ett teoretiskt kunskapstest och dels praktiska färdighetstester inom NLP. Då NLP bygger på nyfikenhet på hur andra framgångsrikt nått sina mål får deltagarna djupintervjua en person vars framgångsrecept är intressant utifrån deltagarens utveckling. På steg 2 har man 3 intervjuprojekt. INLPTA har även en skandinavisk undergrupp med styrelse i Sverige. Lotta Bengtsson har suttit som ordförande i styrelsen under drygt 1,5 år.

Certifieringsnivåer:

NLP Business Practitioner
NLP Business Master Practitioner
NLP Diploma
INLPTA International
INLPTA Scandinavia

Artiklar

Lästips
“NLP på jobbet” 
av Sue Knight
“En introduktion till NLP” av Joseph O’Connor
“Modeller för framgång” av Sue Knight
“Jag leder hjärna” av Maria Erickson-Engström
“Ditt bästa jag” av Niklas Daver
“Din gränslösa styrka” av Anthony Robbins
“Det bor en hjälte i dig” av Eva Danielsson