NLP Business Practitioner, steg 1

Internationell Certifiering i INLPTA

Deltagarna ger vår utbildning i genomsnitt 9.81 av 10 möjliga!

“Jag har fått ett nytt sätt att se på ledarskap och utvecklat mitt sätt att kommunicera. Jag har fått nya insikter i mitt ledarskap. Jag rekommenderar verkligen utbildningen.”
Marcus Jansson, Manager, BorgWarner

Steg 1: Ditt ledarskap, kommunikation och utveckling.

Vill du delta i en utvecklingsprocess och kunna bidra till mer hållbara resultat? Få in mer glädje och engagemang i ditt personliga ledarskap och din kommunikation? Utveckla dig själv och kunna påverka i en positiv riktning?

Varför ska man utveckla sitt självledarskap?
Därför att ju större spänst man har i sitt eget ledarskap, om man har förmågan att se saker och ting ur olika perspektiv,  kunna välja förhållningssätt och förstår hur kommunikation påverkar, desto längre kommer man. Ju mer stabilt personligt ledarskap man har, desto mer framgång får man i sitt ledarskap om man dessutom kan förmedla triggande och tydliga önskade resultat. Så enkelt är det. Men det kräver en del träning och kunskap.

Dagligen möter vi situationer som kräver lite extra av oss. I vilket tillstånd du befinner dig i spelar roll och hur du kommunicerar är avgörande. I allt mer komplexa situationer krävs det alltmer av ditt personliga ledarskap och kommunikationen oavsett om du har ett formellt ledarskap eller inte. Det kräver att du utvecklar fler färdigheter inom mellanmänskliga relationer. Hur gör du för att få skapa kraft, både hos dig själv och hos dina medarbetare, kunder och kollegor? Hur skapar man förtroende så att mottagaren vill överväga att ta in ditt budskap?

Varför NLP?
För att NLP innehåller i särklass de mest utvecklande modellerna och verktygen inom självledarskap som finns och som också enkelt kan appliceras i den vardag som du arbetar i. Det är en mångfacetterad palett som skapar en enorm flexibilitet. Ledarskap är grunden och vi väver in NLP:n som en naturlig del i utvecklingen.

Du får kunskap om hur vi skapar kraft, hur vi med små medel kan förändra kommunikationen för att lättare nå in, hur vi genom eget förhållningssätt påverkar resultatet. Helt enkelt, skillnaden som gör skillnad!

På våra NLP Business utbildningar får du också med dig utvecklande modeller för bemötande, att vara i sin kraftzon, kommunikation och utveckling ur NLP:ns stora utbud av recept. Du tränar också förmågan i hur du sätter och förmedlar resultat, hur du kan agera i olika situationer, hur du integrerar feedback i vardagen och skapa fler perspektiv och tänka nytt.

Det här gäller för dig som leder, säljer, coachar, konsultar eller driver eget företag.

Vi tror nämligen att hur du leder dig själv, hur du tänker och agerar, påverkar det som sedan sker i beteendet och beteende skapar resultat.

Välkommen till våra utbildningar NLP Business, för dig som dagligen behöver kunna påverka i din yrkesroll.

 

Kommunikation som inte bara når ut…
…den når in

Allt det här får du lära dig och mer än det! Vi vill ge dig en utbildning utöver det vanliga! Vi ger dig strategier och modeller för framgångsrik kommunikation och och starkt personligt ledarskap. Här ser du också upplägget för varje modul. Utbildningsfokus är din egen utveckling och dina resultat och inte på utbildningsgruppens utveckling. Det är alltså inte en grupprocess under utbildningstiden.

“Det är inte en vanlig utbildning i mängden som kan jämföras med något annat.
Det är en resa i livet som innefattar allt. Familj, arbete, karriär, vänner men framför allt dig själv”.
Mikael Segersteen, Manager Tieto 

Det här är grundutbildningen, ingen förkunskap krävs.

Modul 1 – 3 dgr: Coachande ledarskap, praktisk träning

Coachingens grundstenar från nuläge till önskade resultat. Du lär dig HUR du på ett enkelt sätt använder frågor framgångsrikt. Du får intensiv träning i att ställa frågor och aktivt arbeta med coachande feedback.

Modul 2 – 3 dgr: Värderingar och övertygelser, praktisk träning

Värderingar är både medvetna och omedvetna. Genom att använda värderingar i ledarskapet får du en stabil plattform och kan skapa tydlighet. Övertygelser är kraftfulla, det gäller att ha koll på vilka sanningar som både hjälper och inte är hjälpande för att nå resultat. Viktig kunskap i utvecklings och förändringsprocesser. Du tränar dig att tänka steg för steg i både mikro- och makroperspektiv. Vi kallar det för att tänka i strategier.

Modul 3 – 3 dgr: Ditt personliga ledarskap och nycklar för välmående, praktisk träning

Förmågan att välja ditt eget tillstånd och att locka fram bästa möjliga tillstånd hos andra. Har du det optimala tillståndet för att nå ditt resultat? Du kan byta och du lär dig hur. Ditt inre feedbacksystem hjälper dig att nå resultat. Hur skapar du mod så att du kan gå utanför komfortzonen? En mycket viktig färdighet i ett ledarskap.

Modul 4 – 3 dgr: Tydlig kommunikation – förstå och bli förstådd, praktisk träning

Vad du säger och hur du säger det spelar roll. Du tränar din förmåga att sortera i ditt budskap så att du på ett enkelt sätt når fram med en tydlighet och kan skapa klarhet i det som sägs. Genom en enkel modell lär du att kunna förhandla i vardagen i både små och stora frågor. Kommunikationens genväg är förmågan att skapa ett förtroende i stunden ”rapport”.

Modul 5 – 3 dgr: Teamet och förändring

Vi kopplar samman den träning du fått med 5 nycklar för högpresterande team. Hur du effektivt kan jobba för att skapa team som har tillit och ett ägandeskap för uppgiften.

En arbetsmodell som tar er vision från ord till handling.

Nycklar för svåra samtal. Du tar också fram konkreta handlingsplaner för att nå resultat.

Modul 6 – 2 dgr: Integrering & certifiering


Teoretisk och praktisk kunskap, redovisning av projekt. Godkänd certifiering leder till ”INLPTA NLP Business Practitioner” som möter INLPTAS officiella krav på NLP utbildningar.

Så här går det till:

1. Förberedelser
Du får ett underlag med olika frågor att tänka igenom redan hemma. Exempelvis: I vilka situationer vill du utvecklas? När stöter du på patrull och hur påverkar det dig? Du har även möjligheten att göra EQ testen som ytterligare förstärkning för ditt fokus och inlärning. Du har nu en utvecklingsgrund att jobba med.

Din chef, i det fall det är möjligt, involveras i processen. Vi har informationsmöte inför varje start där du och din chef får information om hur ni tillsammans kan arbeta för att implementera de nya kunskaperna.

2. På utbildningen
Du jobbar fram tydliga och exakta resultat med hjälp av NLP verktygen och tillämpar alla övningar och modeller som du lär dig under utbildningens gång i dina vardagliga situationer så att du når dina resultat.

Lär: Teori presenteras och samtalas kring
Träna: Praktiskt tillämpning direkt på utbildningen
Utvecklas: Genom träningen har du redan på utbildningen färdiga verktyg att jobba med direkt när du kommer tillbaka till arbetet igen. Det kan handla om hur du ska hantera en utmanande situation till hur du anpassar din kommunikation eller mötesstrategier.

Vi har erfarenhetsutbyte och dialog med varandra under utbildningens gång. Och väldigt mycket coaching för att finslipa dina förmågor och uttryck.

3. Lärande i vardagen
Då NLP bygger på framgångsstrategier, nyfikenhet och tydlighet har vi ett spännande projekt med i utbildningen. Du kommer att ha en djupintervju med en person som gör/hanterar/tänker framgångsrikt i situationer där du i dag har mindre lätt. Enligt NLP:ns sätt att fånga mästerskap kommer du att nyfiket utforska personens strategier för att nå sina resultat. Många deltagare säger att helt plötsligt hör, ser och upplever man något annat när man har kunskapen från NLP med sig när man utforskar nya områden.

4. Lärande efter utbildningen
Förutom att du efter utbildningens slut har en stor kunskap och utökad flexibilitet i många situationer så kan det vara utvecklande att fördjupa och fortbilda sig. Vi erbjuder dig 3-4 gånger per termin träningstillfällen. Dessa träningstillfällen är 3h och förläggs antingen en förmiddag eller eftermiddag. Deltagare från olika utbildningar kommer och vi fördjupar oss i någon modell och tränar extra på den. Allt för att ständigt fortsätta utvecklas i ledarrollen och kommunikationen. Dessa tillfällen är självklart frivilliga, men väldigt populära. Det kan vara att träna på sina coachingfärdigheter, ge och ta emot feedback, perspektivträning till hur du använder ditt språk med hjälp av metaforer för att skapa en förståelse för en komplex situation.

Nu vässar vi ytterligare din inlärning och ditt fokus!

Det är lätt att utvecklingsinsatsen inte får den önskade effekt man vill ha när man går en utbildning. Det handlar ofta om att man inte satt upp exakta önskade resultat eller att man inte har en självkänndedom om sina utvecklingsområden.

Visst kan du ha fått feedback från organisationen på vad du behöver bli bättre på och visst har du själv märkt det. Men hur ser det faktiskt ut, den stora bilden och hur kan du fokusera och följa dig själv?

Ju tydligare saker och ting är, desto lättare att fokusera är det. Därför har vi nu kopplat på marknadens absolut bästa test som tydligt visar ditt nuläge i de fem förmågor som många gånger är avgörande för ledarskap och kommunikation. Dessa förmågor lär, tränar och utvecklar du under utbildningens gång tillsammans med NLP.ns utvecklande modeller och strategier för att höja, och vässa din kompetens för framgång i både ledarskapet och kommunikationen.

Du gör en mätning före utbildningsstart och en i slutet av utbildningen.

 

Hur?

Testet EQi 2.0 utförs idag av extern konsult till FlowPartner. Testet beställs i samband med anmälan till utbildningen.
Investering: 5080,- ex moms.
Inkluderar: Två test, en i samband med start av utbildningen och en i samband med certifieringen, samt personlig återkoppling ca 2h.

Ledarskap och kommunikation sker inifrån. Hur du tänker och sedan agerar på tanken, avgör dina resultat.

 

De fem förmågorna:

Självuppfattning: Hur du uppfattar din själv påverkar din kommunikation och ditt ledarskap. Hur du förstår dig själv och ditt känsloregister avgör hur du agerar och förhåller dig till din omvärld.

Självuttryck: Din förmåga att i din egen kraft kunna förmedla ditt budskap och göra det genuint och självständigt, utan att vara beroende av att “alla andra måste tycka likadant”. Det här i hop med ödmjukhet och respekt för alla olika åsikter är en framgångsnyckel i ledarskapet.

Mellanmänskliga förmågor: Hur du läser det sociala samspelet och hur du har förmåga att skapa hälsosamma relationer är hårdvaluta i ledarskapet. Vilken empatiska förmåga du har är “känslig förmåga” som har stor betydelse särskilt när det blåser lite starkare vindar. En ledare som har empati kommer längre även i tuffa situationer.

Beslutsfattande: Din förmåga att fatta beslut i förhållande till vad som ska skapas. Dras du med i stora känslovågor eller har du för stor kyla för uppgiften? Avgörande faktorer på hur du får organisationen att vilja följa dig.

Stresshantering: Din förmåga att vara flexibel i utmanande situationer är en styrka. Ju mer du kan styra din upplevda stress och vara flexibel och kunna sortera ut och prioritera hjälper både dig själv och din organisation.

Alla dessa fem förmågor tränar och utvecklar du i alla övningar vi gör på utbildningen. Tillsammans med kommunikationsutveckling, coachingfärdigheter och värderingsstyrt ledarskap har du en otroligt spännande utvecklingsresa att se fram emot.

Följ din egen utveckling och få tydlig mätning på din framgång!

Start hösten 2019 – stängd för anmälan

Modul 1: 27-29 augusti, 3 dgr
Modul 2: 24-26 sep, 3 dgr
Modul 3: 5-7 nov, 3 dgr
Modul 4: 3-5 dec, 3dgr
Modul 5: 28-30 jan, 3 dgr
Modul 6: 13-14 feb

Modul 6 är Certifieringsmodul

Tider: 8.30-17.30

 

Nya datum för nästa start håller du enklast koll på via hemsidan eller via vårt nyhetsbrev.

 

 


Investering
58 700,- ex moms

Omfattning
17 dagar fördelat på 6 moduler under minst 6 månader.

Ingår
fika, lunch, arbets och utbildningsmaterial samt certifiering.

Du kan välja gå enbart modul 1 – coaching
Investering 13 900,-  ex moms

Fakturering sker vid anmälan med betalning 10 dgr netto. Betalningen är din platsgaranti.

Vi hjälper dig gärna med dina frågor kring utbildningen, upplägg eller referenser.

Ring för mer information Lotta Bengtsson 0709-454702 eller Anna Celsing 0736-801159

Plats

Modul 1 är vi i vår egen utbildningslokal på Stora Tomegatan 16 i Lund.

Modul 2-6 är vi på vackra Råbylundsgård

Anmälan till starten av höstens utbildning 2019 är stängd.

Håll utkik efter nya startdatum för våren 2020. Det gör du enklast genom att hålla dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Vässa dina kunskaper – träna din kompetens
Här stannar ingen kunskap i en pärm i bokhyllan!!!

Årets påfyllnadstillfällen!
Finslipa dina färdigheter, lär dig en gång till och förstå på ett djupare plan. Det är det som dessa tillfällen är till för, ja och för att träffa andra för erfarenhetsutbyte.


 

Investering: 700,- ex moms. inkl kaffe och smörgås.
Plats: Stora Tomegatan 16, Lund

Varmt välkommen!

Se aktuella datum och anmälan här

Har du frågor? Hör av dig till lotta@flowpartner.se eller 0709-454702.

Avbokningsregler inför och under utbildningen
För våra öppna program.

Återbud
Anmälan är bindande och du faktureras vid anmälan. Vid återbud senast 30 dagar före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid återbud senare än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. Finns platser lediga på nästkommande kurs erbjuds du möjlighet till en plats där.

När utbildningen är igång 
Du kan också välja att gå resterande av din utbildning på nästkommande utbildning till en extra avgift av 700,-/dag.

Delbetalningar
Om du valt att delbetala din utbildning så gäller din anmälan hela utbildningen. Skulle du inte kunna komma en eller flera moduler så kommer du ändå debiteras för dessa moduler.

Reservation för ändringar
Om inte deltagarantalet är tillräckligt för en start förbehåller vi oss rätten att skjuta fram starten eller ställa in utbildningen 5 dagar före utbildningsstart. Om utbildaren blir sjuk och ingen kan ersätta den förbehåller vi oss rätten att ställa in de dagarna och skjuta fram dem.  FlowPartner svarar inte för några kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av framflyttad, ändrad eller inställd utbildning.

FRUKOSTMÖTE

Lär dig mer under om utbildningen NLP Business på vårt kostnadsfria frukostmöte

PDF

Ladda ner PDF om utbildningen

NLP Business Master Practitioner, steg 2

Internationell Certifiering i INLPTA

Steg 2: Grupp, presentationer och språkmönster.

Fördjupa dina kunskaper i NLP och utveckla ditt ledarskap ytterligare!
HUR gör du för att utvecklas ännu mer i ditt ledarskap?
På NLP Business Master Practitioner tar vi kunskapen vidare. Grunderna har du, nu fortsätter vi!

Att vara i sin mästerlighet – innebär att du kommer att få djupare kunskap och bemästra:
• Mästerligt ledarskap – skapa din egen framgångsmodell genom modellering.
• Avkoda mästerskap i teamet.
• Effektiva team med hjälp av värderingar och gruppövningar.
• Lär dig språket för motivation och genomslag.
• Frågor som en metod att leda. Utveckla dig som coachande ledare.
• Integrera feedbacksprocessen för framgång.
• Presentera och relatera

Innehåll
• Vill du också finslipa din kommunikationsförmåga?
• Skapa vinnande team och använda potentialen fullt ut?
• Hjälpa andra att övervinna sina hinder?
• Skapa dina egna språngbrädor för mästerlighet?

Den här Mastern låter vi få lov att ta tid. Tid för dig att kunna integrera dina kunskaper. Att över tid kunna fördjupa, praktisera och utvärdera. Att under tiden fylla på, lyfta och lyckas! Det blir ett mycket spännande år. Du kommer att under din utbildningstid ha 3 modelleringsprojekt “Att fånga mästerskap” som redovisas sista modulen.

Förkunskap: NLP Business Practitioner eller NLP Practitioner (INLPTA, INLPO, INLPA)

Modul 1 – 3 dgr
Metaprogram – nycklar till motivation, förändring och utveckling!
Vi tar sats och sätter plattformen. Lyfter blicken och siktar mot nya resultat. Egen personlig utveckling och utveckling av andra.  Det handlar om att verkligen nå in. 
Alla vi människor använder olika filter för att hantera den mängd av information som finns runt omkring oss. Dessa filter påverkar hur vi förhåller oss till information, resultat, förändringar, utveckling, genomförande etc. Vi avslöjar våra egna filter genom vårt språk. Genom att förstå hur dessa fungerar kan du använda specifik kommunikation och nå in.
Användbart: Rekrytering, problemlösning, konflikthantering, motivation

Modul 2 – 3 dgr
Sätt dina resultat, stöd med Värderingar och Övertygelser – Sleight of Mouth

Träna din verbala förmåga att utmana övertygelser och spänn dina mentala muskler genom att jobba med dina egna. Integrera dina värderingar och skapa resultat. Fördjupa förståelsen av hur värderingar påverkar de dagliga besluten, oavsett om det handlar om att uppnå egna målsättningar eller om det handlar om att leda en organisation i en viss riktning. Både värderingar och övertygelser är kraftfulla och kärnan i varför vi gör som vi gör. Genom att synliggöra, utmana och integrera värderingar och övertygelser som stödjer resultaten, går utvecklingsprocessen enklare och lättare.
Användbart: I alla förändringsprocesser, utvecklingsarbeten, coaching

Modul 3 – 3 dgr

Fånga mästerskap – Modellering
Synliggör din egen mästerlighet och förfina dina egna framgångsrecept. Använd modellering som ett verktyg på arbetet för att fånga effektiva mönster och strategier – mästerskap. Hjärtat i NLP:n – navet i alla strategier och modeller.
 Du kommer att fördjupa dig i det som är NLP:s essens – modellering. Vi kommer att arbeta oss igenom olika modelleringssätt, hur man kan avkoda mästerskap både ditt eget och andras. Kunskapen om hur man modellerar kan du dra nytta av i ditt eget personliga ledarskap, i din yrkesroll, både som ledare och kommunikatör.
Användbart:  Förbättringsprojekt, coaching, effektivisering.

Modul 4 – 3 dgr
Relatera skapa vinnande team – Presentera och nå in
Viktig förmåga i ledarskapet är att både kunna relatera och presentera.
Vi fördjupar oss i att skapa relationer och se det icke uppenbara. Gruppdynamik som hävstångseffekt. Vilka koder avspeglar sig i relationerna? Under två dagar får du också träna på att presentera ditt budskap så att det når in. Du får jobba med NLP:ns presentationsmodell, koppla samman det med tidigare kunskap om språkmönster från Practitioner samt Master nivån. Hitta din stil och få kroppen med dig för att förstärka ditt budskap. Vi ägnar 2 dagar av utbildningen till att verkligen få fram och få in ditt budskap.
Användbart: Du kommer att med enkelhet kunna köra 2 minuters presentationer upp till flera timmar. Enkelt, elegant och effektivt.

Modul 5 – 3 dgr
Samtal och resultat genom de olika modellerna och Clean Language
Lyssna och förstå. Integrera och minska gap mellan nuläge och önskat resultat. Fokus på att lyssna på struktur och inte innehåll – finslipa ditt språk och förstå mer varför det blir som det blir.
Otroligt många samtal på arbetet handlar om att lösa problem, motivera och skapa framgång. Genom att slipa ännu mer på språket och din coachingförmåga skapar du alltmer ett lärande team med mer självförtroende. Du får ökad medvetenhet om gapet mellan nuläge och önskat resultat. Grunderna kan du. Nu får du nya användningsområden för bl.a. neurologiska nivåerna och submodalerna.
Användbart: I alla coachande samtal, resultatstyrning och utveckla potential till kraft.

Modul 6 – 2 dgr
Certifiering och integrering
Presentation av dina tre modelleringsprojekt.
Integrering
Nya resultat och framgång

Fullbokad. Startad

Modul 1: 7-9 december 2015
Modul 2: 1-3 februari 2016
Modul 3: 12-14 april
Modul 4: 31 maj 1-2 juni
Modul 5: 23-25 augusti
Modul 6: 22-23 september

Investering
58 700,- ex moms

Omfattning
17 dagar med träningsupppgifter mellan modulerna. Totalt 6 moduler fördelat över minst 7 månader.

Ingår
Fika, lunch, arbets och utbildningsmaterial samt certifiering.

Fakturering sker vid anmälan med betalning 10 dgr netto. Betalningen är din platsgaranti.

Vi hjälper dig gärna med dina frågor kring utbildningen, upplägg eller referenser. Ring för mer information 0709-454702.

Plats
Stora Tomegatan 16 A, Lund

Avbokningsregler inför och under utbildningen
För våra öppna program.

Återbud
Vid återbud senast 30 dagar före kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid återbud senare än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. Finns platser lediga på nästkommande kurs erbjuds du möjlighet till en plats där.

När utbildningen är igång 
Du kan också välja att gå resterande av din utbildning på nästkommande utbildning till en kostnad av 700,-/dag.

Vässa dina kunskaper – träna din kompetens
Här stannar ingen kunskap i en pärm i bokhyllan!!!

Årets påfyllnadstillfällen!
Finslipa dina färdigheter, lär dig en gång till och förstå på ett djupare plan. Det är det som dessa tillfällen är till för, ja och för att träffa andra för erfarenhetsutbyte.


11 mars 8.30-11.30 – Kalibrering – ANMÄLAN
15 april 8.30-11.30 – Ramar – ANMÄLAN
27 maj 8.30-11.30 – Tillståndsövningar – ANMÄLAN


Investering: 500,- ex moms. inkl kaffe och smörgås.
Plats: Stora Tomegatan 16, Lund

Varmt välkommen!

Obligatorisk föranmälan anmäl via länkarna ovan.

Har du frågor? Hör av dig till lotta@flowpartner.se eller 0709-454702.

Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Broschyr

Ladda ner vår broschyr som PDF om utbildningen.