Förändring - en kulturresa

Ingen genomgripande förändring kommer att kunna genomföras av några få eller genom informationsmöten. Här är workshops/storgrupps dialog med facilitering ett effektivt sätt att arbeta. Som facilitator hjäper jag er att tydliggöra målet, skapa delaktighet, hjälpa er att se era förmågor, lyfta tankar och idéer och belysa saker som redan fungerar och framförallt bli enade kring vilka “gap” som behöver stängas – för att nå resultat. Min roll som facilitator är sammanhållande, utmanande, sammanfattande och hållande av struktur. Min bakgrund och expertis som utvecklare inom resultat, förändring och ledarbeteenden är en styrka och jag kan utmana föreställningar och vanor som är “ovanor” och som hindrar den utveckling ni vill se.

Mycket går att kopiera men inte hur man tänker tillsammans. Det går inte heller att kopiera hur man förstår målen och vilka aktiviteter man skapar tillsammans. Genom att tänka och reflektera där alla får komma till tals på olika sätt skapas ett unikt tankenätverk och det skapar förståelse, väcker motivation och handlingskraft skapas.

Förändring och transformation kräver att man arbetar på många och genomgripande fronter samtidigt där dialog och lyssnande är viktigaste verktygen. Det möjliggörs av storgruppsdialoger med workshop och facilitering där man tar tillvara på den inneboende och ofta outnyttjade kraft som finns i varje medarbetare.

Ledningsgrupp

I ett utvecklings- och förändringsarbete är ledningsgruppens arbete central. Hur ledningsgruppen arbetar tillsammans, vilken målbild man gemensamt äger speglas i organisationen.

Som facilitator hjälper jag er att skapa samsyn kring resultat, framgångsfaktorer, nyckelproblem och aktiviteter som skapar mer av det som ni vill ha genom en strukturerad och välbeprövad metod som samtidigt stärker ert team och dialog.
Ofta handlar det om en förestående förändring eller att man är mitt upp i den. Med kunskap om processledning och förändringsledning är min roll att vara den som kan “läsa etiketten” när man själv är “inne i burken”. Mitt uppdrag är också att hjälpa er att se det som kan vara era fallgropar i både samarbete, kommunikation och samsyn. Man måste förstå att “silos” och hierarkier är hindrande för att få till förändringen. Det är samarbete och inkludering som är nycklar. Det arbetet börjar i ledningsgruppen.

Ledare

Utveckling och kunskapsinhämtning sker på olika sätt. Allt oftare väljer organisationer att använda workshops och dialog istället för traditionell utbildning. Det innebär att det skapas ett lärande med hjälp av den samlade kompetens av kunskap och erfarenheter som finns samlade i rummet. I förändringsledning är forumet viktigt för att utmana rådande övertygelser och valda sanningar och tillsammans börja synliggöra vilka beteenden som man behöver sluta och börja med för att nå resultaten. Det som sitter i väggarna kan bara förändras genom att man tillsammans förstår att det är inte där det sitter, det sitter i mindset och övertygelser.

Ledare behöver också träna tillsammans på nya beteenden som skapar alltmer av inkludering och samarbete och att man tillsammans för en gemensam kraft att fortsätta utveckla, inspirera och motivera i vardagen.