Förändring blir oftast en kulturresa och involverar ledare och medarbetare

Jag hjälper er att tydliggöra målet, skapa delaktighet, se era förmågor, lyfta tankar och idéer och belysa saker som redan fungerar och framförallt bli enade kring vilka “gap” som behöver stängas – för att nå resultat. Som förändringsledare är jag sammanhållande, utmanande, sammanfattande och hållande av struktur.

Från strategi och planering till genomförande.
Vilka perspektiv behövs för att få en hållbar förändring?
Hur skapar man engagemanget och vilka resurser behövs?

Vem är det som ska genomföra förändringen? I slutändan är det medarbetarna. Det är viktigt att det de behöver för att kunna genomföra den.

Mycket går att kopiera men inte hur man tänker tillsammans. Det går inte heller att kopiera hur man förstår målen och vilka aktiviteter man skapar tillsammans. Genom att tänka och reflektera där alla får komma till tals på olika sätt skapas ett unikt tankenätverk och det skapar förståelse, väcker motivation och handlingskraft.

Förändring och transformation kräver att man arbetar på många och genomgripande fronter samtidigt där dialog och lyssnande är viktigaste verktygen.

Ledningsgrupp

I ett utvecklings- och förändringsarbete är ledningsgruppens arbete central. Hur ledningsgruppen arbetar tillsammans, vilken målbild man gemensamt äger speglas i organisationen.

Som förändringsledare och facilitator hjälper jag er att skapa samsyn kring resultat, framgångsfaktorer, nyckelproblem och aktiviteter som skapar mer av det som ni vill ha genom en strukturerad och välbeprövad metod som samtidigt stärker ert team och dialog.
Ofta handlar det om en förestående förändring eller att man är mitt upp i den. Med kunskap om processledning och förändringsledning är min roll att vara den som kan “läsa etiketten” när man själv är “inne i burken”. Mitt uppdrag är också att hjälpa er att se det som kan vara era fallgropar i både samarbete, kommunikation och samsyn. Man måste förstå att “silos” och hierarkier är hindrande för att få till förändringen. Det är samarbete och inkludering som är nycklar. Det arbetet börjar i ledningsgruppen. Jag stöttar eller hjälper er att driva förändringen.

Ledarutveckling – bli en möjliggörare

I förändring behöver också ledarskapet och utvecklas och utmanas. I förändring ändras gränssnitt och gränsytor, nya områden formas, nya arbetssätt ska förstås och implementeras. , Nya former behöver ta plats. Man behöver gå från att “ha koll” till att bli en “möjliggörare”.

Det kan kännas överväldigande och man ska samtidigt hantera sitt eget motstånd och sin egen osäkerhet i kombination av att möjliggöra för medarbetarn att navigera i den icke upptrampade terrängen.

I förändringsledning är forumet viktigt för att utmana rådande övertygelser och valda sanningar och tillsammans börja synliggöra vilka beteenden som man behöver sluta och börja med för att nå resultaten. Det som sitter i väggarna kan bara förändras genom att man tillsammans förstår att det är inte där det sitter, det sitter i mindset och övertygelser.

Ledare behöver också träna tillsammans på nya beteenden som skapar alltmer av inkludering och samarbete och att man tillsammans för en gemensam kraft att fortsätta utveckla, inspirera och motivera i vardagen.

Utbildning

Coachande förhållningssätt i ledarskapet är en grundstomme i förändringsarbete. När ledare börjar coacha skapas också delaktighet oavsett om målet är satt. Målet blir riktningen, men hur man arbetar framåt, vilka aktiviteter som behöver göras, den klokskapen kommer främst från medarbetarna.
Kontakta för mer information om upplägg.