Strategiska utvecklaren, förbättraren och utföraren. 

Lotta har en entreprenöriell ådra och har drivit företag och  idéegenererat metoder för kund sedan 2002. Har arbetat i olika samarbetsformer i både ägande av företag tillsammans med andra till att driva projekt inom olika områden. Startade tidigt som teamledare och ledare, sedan som HR strateg, egen företagare och anställd som verksamhetsutvecklare.
Balanserar mellan strategier och det operativa arbetet.

Som utvecklare har Lotta inspirerat, motiverat och utvecklat ledningsgrupper, ledare och team att ifrågasätta invanda tankemönster och vanor för att komma åt nya sätt att agera på för att möta en alltmer föränderlig värld.

Kompetens är en av de absolut avgörande frågorna i en organisation som är en kombination av kunskap, erfarenhet och hur man använder dessa två till att utveckla verksamheten. Det handlar om att både behålla och attrahera den. Det arbetet börjar inifrån. Varje dag.

Lotta verkar också som konsult i organisationer på kortare och längre sikt främst inom organisationsutveckling där fokus ligger på ständiga förbättringar, förändring- och utveckling och med det behövs då kommunikation, visualisering, lean, resultat, ledarskap, medarbetarskap och synliggörande av vanor och arbetssätt.

På ett självdistanserande sätt använder hon storytelling och humor som en viktig ingrediens i kommunikationen och sitt förhållningssätt. Coachat toppidrottsmän och många ledare, alla nivåer inom näringslivet. Förutom att ha drivit företag under en lång tid med allt vad det innebär så har hon också ett förlutet som teamledare, chef och personalsstrateg och har haft en förkärlek för tillverknings-och produktionsorganisationer.

Erfarenhet och kompetens inom:
HR strategier och operativt HR arbete
Förändringsledning
Ledarskap
Beteendeförändring för hållbarhet
Hållbarhet
Interkulturell kommunikation
Jämställdhetsarbete
Mål- och resultatstyrning
Lean
NLP Business
Facilitering
Utbildar inom ledarskap och coaching

Lotta Bengtsson
“I det lilla sker det ofta stora saker”

http://www.linkedin.com/in/lottabengtsson

Team

Lotta arbetar även i nätverksbaserade team med olika kompetenser och expertområden:

  • Digitalisering
  • HR
  • Social Hållbarhet
  • Ständiga förbättringar