Om Lotta Bengtsson

Lotta har en entreprenöriell ådra och har drivit företag och skapat utvecklingsprogram, faciliterat, coachat och idéegenererat metoder för kund sedan 2002. Har arbetat i olika samarbetsformer i både ägande av företag tillsammans med andra till att driva projekt inom olika områden.

Som ledarskaps- och organisationsutvecklare har Lotta inspirerat, motiverat och utvecklat ledningsgrupper, ledare och team att ifrågasätta invanda tankemönster och vanor för att komma åt nya sätt att agera på för att möta en alltmer föränderlig värld.

Kompetens är en av de absolut avgörande frågorna i en organisation, både att behålla och attrahera den. Det arbetet börjar inifrån. Varje dag.

Lotta verkar också som konsult i organisationer på kortare och längre sikt främst inom organisationsutveckling där fokus ligger på kommunikation, visualisering, lean, resultat, ledarskap, medarbetarskap och vanor.

I ett samarbete med Anna Celsing har produkten “100 utvecklande frågor för dialog” tagits fram, som har som syfte att fördjupa dialog i bl.a. team.

Många tankar som rör ledarskap, medarbetarskap, vanor och övertygelser har präntats ner i artiklar på LinkedIn.

På ett självdistanserande sätt använder hon storytelling och humor som en viktig ingrediens i kommunikationen och sitt förhållningssätt. Coachat toppidrottsmän och många ledare, alla nivåer inom näringslivet. Förutom att ha drivit företag under en lång tid med allt vad det innebär så har hon också ett förlutet som teamledare, chef och personalsstrateg och har haft en förkärlek för tillverknings-och produktionsorganisationer.

Du träffar Lotta på alla NLP Business utbildningar, som coach, processledare, facilitator, bollplank och på någon föreläsningsscen i något ämne som oftast är förknippat med hållbart ledarskap och kommunikation.

Lotta Bengtsson
Faciliterar och utvecklar ledare och ledningsgrupper
NLP Master Business Trainer
Production Management
Personalstrateg
Coach