Coaching
“Vad skulle du göra om du visste att du inte skulle misslyckas?”

Coaching är en utvecklingsresa mot mål. I coachingsamtalen utforskas perspektiv, verktyg och förhållningssätt och handlingsplaner skapas.

Coaching sker i möte eller Online.

Coachingen skräddarsys efter behov

Lotta Bengtsson har många års erfarenhet av coaching av ledare på alla nivåer som befunnit sig i olika utmanande situationer, av teamcoaching och även toppidrottare. Lottas coachingstil är en kombination av coaching, tips och även input av kunskap om den saknas för att komma vidare i utvecklingen. Klienterna finns i hela Sverige.