Coaching
“Coaching är ett fördjupat samtal där bruset upphör, där riktningen synliggörs och vägen dit planläggs.”

Coaching är en utvecklingsresa mot mål och önskade resultat. I coachingsamtalen utforskas perspektiv, värderingar, övertygelser och förhållningssätt i en miljö som tillåter det för att skapa handling mot målen.

Jag är ditt bollplank där du kan landa och tänka fritt. Vi visualiserar, sorterar, strukturerar och skapar handlingsplan.

Coaching sker i möte eller Online.

Coachingen styrs av målet.

Klienterna finns i hela Sverige.

Lotta Bengtsson har drivit olika bolag med inriktning organisationsutveckling vilket omfattat ledningsgrupp och ledare sedan 2003 där coaching och utbildning har varit två viktiga delar. Sedan 2020 har Lotta haft längre uppdrag och har numera ett uppdrag som verksamhetsutvecklare och kombinerar detta med ledarutveckling genom individuell coaching. Lotta har många års erfarenhet av coaching av ledare på alla nivåer som befunnit sig i olika utmanande situationer, av teamcoaching och även toppidrottare. Lottas coachingstil är en kombination av coaching och även input av kunskap om den saknas för att komma vidare i utvecklingen.

Utbildad inom:
Personalstrateg
NLP Master Business Trainer
Coaching
Lean
Hållbarhet och CSR
Produktionsstyrning
Mål-och resultatstyrning
Projektledning