Coaching
“Vad skulle du göra om du visste att du inte skulle misslyckas?”

Coaching handlar om att hjärna och hjärta samarbetar och första steget är att klargöra och sätta upp mål. Mål som både är hållbara och bra för hela systemet man verkar i och att de är motiverande och hänger ihop med ens värderingar.

Värderingar är en viktig ingrediens till motivationen och den behövs när man ska börja göra, för ofta innebär nya målsättningar också nya beteenden.

Coaching är en utforskande process där perspektiv utvecklas och handlingsplaner skapas.

 

Coachingen skräddarsys efter behov

Lotta Bengtsson har många års erfarenhet av coaching av ledare på alla nivåer som befunnit sig i olika utmanande situationer, av teamcoaching och även toppidrottare. Lottas coachingstil är en kombination av coaching, tips och även input av kunskap om den saknas för att komma vidare i utvecklingen.