Coaching
“Coaching är ett fördjupat samtal där bruset upphör, där riktningen synliggörs och vägen dit planläggs.”

Coaching är en utvecklingsresa mot mål och önskade resultat. I coachingsamtalen utforskas perspektiv, värderingar, övertygelser och förhållningssätt i en miljö som tillåter det för att skapa handling mot målen.

Jag är ditt bollplank där du kan landa och tänka fritt. Vi visualiserar, sorterar, strukturerar och skapar handlingsplan.

Coaching sker i möte eller Online.

Coachingen skräddarsys efter behov

Lotta Bengtsson har många års erfarenhet av coaching av ledare på alla nivåer som befunnit sig i olika utmanande situationer, av teamcoaching och även toppidrottare. Lottas coachingstil är en kombination av coaching och även input av kunskap om den saknas för att komma vidare i utvecklingen. Klienterna finns i hela Sverige.