Ledarbeteenden är centrala

Verktygslådan speglar ledarskapet. Har man bara en hammare måste allting hanteras som en spik. Det absolut allra viktigaste verktyget är en själv. Hur man tänker, kommunicerar och agerar. Det spelar nämligen roll.

Våra beteenden är både omedvetna och medvetna och hänger ihop med vilka valda sanningar man har som ledare om hur saker och ting är, hur de bör vara eller hur man tror att man behöver göra för så har andra gjort.

Det finns många valda sanningar och föreställningar i varje ledare och i den kultur som man har skapat.

Därför kan ledarbeteenden vara nyckelproblem eller framgångsfaktorer.

Var noga med att ni har framgångsrika ledarbeteenden för att skapa engagemang, arbetsglädje och utnyttja den potential och kraft som finns i varje medarbetare.

Våra öppna utbildningar

De flesta utvecklingsinsatser är företagsinterna och görs ofta i dialog/workshop/processform och är ofta kopplade till en förändrings och utvecklingsresa i bolaget, men vi har två utbildningar som är öppna för alla ledare, alla nivåer och alla organisationer.

Dessa utbildningar är till för de ledare alla nivåer, projektledare, konsulter – alla som vill mer och som vill ta sitt självledarskap, ledarskap och kommunikation till nästa nivå.

  • För de som inte blir erbjudna ledarutveckling i organisationen.
  • För de som tror att beteenden gör skillnad, på riktigt.
  • För de som tror att självledarskap och engagemang är framgångsfaktorer.
oppna-ut-bildningar