Viktiga ämnen i all förändringsledning
  • Det kulturbärande ledarskapet
  • Resultat skapas av beteenden
  • “Du kan inte inte kommunicera”
  • Employer Branding startar inifrån. Varje dag.

För mer information ring 0709-454702

Frukostföreläsning

Föreläsningen handlar om varför NLP Business utbildningen är så utvecklande och applicerbar i ledarskapet.

5 viktiga nycklar:

  • Självledarskap är viktig motor i allt förändringsarbete
  • Coaching en nödvändig färdighet
  • Språket en motivator
  • Övertygelser och värderingar – stärker eller stjälper
  • Teamet – din viktigaste resurs


Hålltider:

7.20-7.45 Frukost
7.45-9.30 Föreläsning

Aktuella datum och platser – se under “På gång”