EQ TEST

Vässa din inlärning och utveckling!

Nu vässar vi ytterligare din inlärning och ditt fokus!

Det är lätt att utvecklingsinsatsen inte får den önskade effekt man vill ha när man går en utbildning. Det handlar ofta om att man inte satt upp exakta önskade resultat eller att man inte har en självkänndedom om sina utvecklingsområden.

Visst kan du ha fått feedback från organisationen på vad du behöver bli bättre på och visst har du själv märkt det. Men hur ser det faktiskt ut, den stora bilden och hur kan du fokusera och följa dig själv?

Ju tydligare saker och ting är, desto lättare att fokusera är det. Därför har vi nu kopplat på marknadens absolut bästa test som tydligt visar ditt nuläge i de fem förmågor som många gånger är avgörande för ledarskap och kommunikation.

Du gör en mätning före utbildningsstart och en i slutet av utbildningen.

Hur?
Testet EQi 2.0 utförs idag av extern konsult till FlowPartner. Testet beställs i samband med anmälan till utbildningen.

Ledarskap och kommunikation sker inifrån. Hur du tänker och sedan agerar på tanken, avgör dina resultat.

De fem förmågorna:

Självuppfattning: Hur du uppfattar din själv påverkar din kommunikation och ditt ledarskap. Hur du förstår dig själv och ditt känsloregister avgör hur du agerar och förhåller dig till din omvärld.

Självuttryck: Din förmåga att i din egen kraft kunna förmedla ditt budskap och göra det genuint och självständigt, utan att vara beroende av att “alla andra måste tycka likadant”. Det här i hop med ödmjukhet och respekt för alla olika åsikter är en framgångsnyckel i ledarskapet.

Mellanmänskliga förmågor: Hur du läser det sociala samspelet och hur du har förmåga att skapa hälsosamma relationer är hårdvaluta i ledarskapet. Vilken empatiska förmåga du har är “känslig förmåga” som har stor betydelse särskilt när det blåser lite starkare vindar. En ledare som har empati kommer längre även i tuffa situationer.

Beslutsfattande: Din förmåga att fatta beslut i förhållande till vad som ska skapas. Dras du med i stora känslovågor eller har du för stor kyla för uppgiften? Avgörande faktorer på hur du får organisationen att vilja följa dig.

Stresshantering: Din förmåga att vara flexibel i utmanande situationer är en styrka. Ju mer du kan styra din upplevda stress och vara flexibel och kunna sortera ut och prioritera hjälper både dig själv och din organisation.

Alla dessa fem förmågor tränar och utvecklar du i alla övningar vi gör på utbildningen. Tillsammans med kommunikationsutveckling, coachingfärdigheter och värderingsstyrt ledarskap har du en otroligt spännande utvecklingsresa att se fram emot.

Följ din egen utveckling och få tydlig mätning på din framgång!

Investering
5080,- ex moms.

Inkluderar
Två test, en i samband med start av utbildningen
och en i samband med certifieringen,
samt personlig återkoppling ca 2h.

 

Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Personlighetsprofil

Decision Dynamics JTI®

Decision Dynamics JTI® grundar sig på C. G. Jungs typologi och är konstruerad utifrån individens preferenser inom fyra dimensioner.
Varje dimension har två sidor som utgör motpoler, och vi upplever som regel att en av dessa sidor är mer typisk för oss.

Vart vi riktar vår uppmärksamhet för att få energi
Extravert (E) – utåt
Introvert (I) – inåt

Hur vi hanterar fakta
Sinnesförnimmelse (S) – konkreta fakta
iNtuition (N) – övergripande idéer

På vilka grunder vi bedömer fakta
Tanke (T) – logisk, objektiv analys
Känsla (F) – logisk, subjektiv analys

Hur vi förhåller oss till omvärlden
Bedömning (J) – beslutsam, strukturerad
Varseblivning (P) – öppen, spontan

Vi har alla lite av varje inom var av de fyra dimensionerna, men den del av varje motpol som känns mest rätt utgör sannolikt en persons preferens och benämns tillsammans som en bokstavskombination. De fyra dimensionerna med sina motpoler är utgångspunkten för typologin i Decision Dynamics JTI®.

För Individen
Ett verktyg för att förstå sig själv bättre. Används som en bas i ledarskapsutveckling, coachingsammanhang, karriärutveckling, kommunikation.

Profilen fylls i vid datorn.
2h återkoppling till individen.

För Teamet
Varför tröttnar Sven mitt under mötet, när det är så viktigt att han deltar i brain-stormingen?
• Varför är Stina så pushig, hon bara kör på och pratar resultat hela tiden?
• Detaljer, detaljer, detaljer – jag drunknar!
• Jag förstår inte varför Lena sitter tyst mest hela tiden. När hon väl säger något är det så bra saker. Jag önskar att hon var mer aktiv.

Var och en gör sin egen profil. Återkoppling i teamet med en inledande workshop där deltagarna utforskar och lär sig om de olika motpoloerna innan varje individ får sin egen profil.

Allt för att lära känna de olika motpolerna och förstå dem på ett djupare plan innan man får sin egen.

För vem
Ledningsgrupper
Presterande Team

Metod
Workshop, 1-3 dagar

Begär offert. 


Investering

FÖR INDIVID
3 500,- ex moms

FÖR TEAM
Begär offert

 

Vi hjälper dig gärna med dina frågor kring testerna, upplägg eller referenser. Ring för mer information 0709-454702.

Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor.