Anna Celsing

Anna Celsing

Utvecklare - Lean expert

Phone:

0736-801159
Anna Celsing har lång erfarenhet av att leda förändringsprocesser i organisationer i kombination av djup kunskap, expertis och förståelse av lean. Anna har jobbat med lean i över 10 år och hämtat inspiration och en djupare förståelse för lean i Japan. Anna var platschef på Nolato som fick Leanpriset 2015. Här skapade hon och utvecklade det som idag har fått namnet Leant Ledarskap. Anna är en dynamisk kommunikatör som genom små medel når stora resultat. Hon har ett förflutet av att ha lett stora och små organisationer. Hon har varit med att driva omfattande utvecklingsresor som påverkat organisationer på nationell nivå. Hon har en varm, lugn och pedagogisk framtoning, men under ytan finns ett enormt resultatfokus. Hon tror inte på att ”slå in dörrar” utan det är det ständiga nötandet som skapar resultat.