Ledarbeteenden är centrala

Beteenden är både omedvetna och medvetna och hänger ihop med vilka valda sanningar man har som ledare om hur saker och ting är, hur de bör vara eller hur man tror att man behöver göra för så har andra gjort.

Dessa valda sanningar påverkar på ett omedvetet plan hur man sedan agerar som ledare.

Om man exempelvis har en vald sanning, en föreställning om att “tydliga mål hindrar kreativitet” då kan man också noga akta sig för att uttala mål som blir begripliga.

Det finns många valda sanningar och föreställningar i varje ledare och i den kultur som man har skapat.

Därför kan ledarbeteenden vara nyckelproblem eller framgångsfaktorer.

Var noga med att ni har framgångsrika ledarbeteenden för att skapa engagemang, arbetsglädje och utnyttja den potential och kraft som finns i varje medarbetare.

Våra öppna utbildningar

De flesta utvecklingsinsatser är företagsinterna och görs ofta i dialog/workshop/processform och är ofta kopplade till en förändrings och utvecklingsresa i bolaget, men vi har två utbildningar som är öppna för alla ledare, alla nivåer och alla organisationer.

Dessa utbildningar är till för de ledare alla nivåer, projektledare, konsulter – alla som vill mer och som vill ta sitt självledarskap, ledarskap och kommunikation till nästa nivå.

  • För de som inte blir erbjudna ledarutveckling i organisationen.
  • För de som tror att beteenden gör skillnad, på riktigt.
  • För de som tror att självledarskap och engagemang är framgångsfaktorer.
oppna-ut-bildningar