Coachande frågekort

 

– för ökad delaktighet och coaching

Ett enkelt verktyg för ledare, HR och konsulter

Om
Frågorna är coachande och utforskande och leder till fördjupad dialog om viktiga och nödvändiga ämnen. I ett samarbete har Lotta Bengtsson och Anna Celsing samlat många av de frågor som vi ofta använt i våra respektive roller i utvecklingsprocesser som du nu enkelt kan ta del av.

De kan användas på olika sätt: 
•Arbetsverktyg färdiga att använda i olika möten
•Inspirationskälla till workshops och utbildningar
•För egen coaching  i tuffa frågor.

Svaren som kommer utifrån frågeställningarna kan lösgöra knutar i ett team, skapa gemensamma förhållningssätt, ta fram erfarenheter och ge kunskapsutbyte.

Vem

Frågorna är riktade till målgrupperna:

Ledare (för de som leder personal oavsett nivå) och Medarbetare (gäller alla i bolaget även ledarna).

Frågorna är fördelade i två olika boxar.

Vad

Varje box innehåller 100 frågekort med 2-5 följdfrågor.

Korten mäter 14,5cm x 9 cm och är greppvänliga och trevligt illustrerade.

Frågekorten besvaras med egna åsikter eller erfarenheter men är riktade till arbetsmiljö, relationer och framtid.

 

Mer

De är uppdelade i 5 kategorier med 20 frågekort inom varje kategori:

•Precisera (mål och resultat)
•Utmana (tänka utanför det invanda)
•Lyssna (hur man lyssnar både inåt på sina egna signaler och på andra)
•Samarbete (hur man skapar bryggor inom och utanför team)
•Angelägna frågor (dilemman och frågeställningar som är viktiga att jobba med)

Hur

Användningsområden är många. Följdfrågorna fördjupar samtalet och ger i samtalet deltagarna perspektiv i de olika frågeställningarna. Mer tips finns på www.leantledarskap.se.

Kombinera Du kan med fördel kombinera olika frågekort. Tänk bara på att frågorna startar tankar och tankar tar tid att samtala igenom.

1 set = 1 för ledarskap + 1 för medarbetare

1 set       995,-
2-5 set   895,-
6-10 set 795,-
Priser ex moms. Frakt tillkommer.

För frågor och kontakt:
Anna Celsing: 073-680 11 59
Info@leantledarskap.se